Toepassingen

Bij een veranderde verkeerssituatie is het van het grootste belang dat verkeersdeelnemers tijdig en accuraat geïnformeerd worden; de TACTIC-producten zijn hét aangewezen middel om deze verkeersinformatie te geven. De keuze uit de verschillende TACTIC-producten is afhankelijk van gebruik en wensen.

Hoe eerder, duidelijker en beter de informatie een verkeersdeelnemer ontvangt, des te minder ongevallen er plaats zullen vinden.

Hulpdiensten

Politie, brandweer en ambulance zijn binnen de hulpdiensten de drie groepen welke het meeste geconfronteerd worden met spoed en veranderende verkeerssituaties. Er is nood en de TACTIC Dynamic brengt precies dat wat in deze situatie nodig is; veiligheid, zichtbaarheid en duidelijkheid.

Daarnaast kan er met het gebruik van de Fend-off positie een veilige ruimte gecreëerd worden voor hulpverleners bij bijvoorbeeld een ongeval. Bij het gebruik van de Fend-off positie in combinatie met de TACTIC Dynamic worden de overige achteroprijdende verkeersdeelnemers direct in beeld en tekst geïnformeerd over de huidige situatie.

Meer informatie

Wegbeheerders

In sommige landen is een wegbeheerder verantwoordelijk voor de afhandeling van bijvoorbeeld een ongeval, werkzaamheden aan de weg of gevaarlijk situaties welke ontstaan door allerlei oorzaken. De verschillende TACTIC-producten spelen hierin een belangrijk rol waarbij de verkeersdeelnemers geïnformeerd worden met ons verkeersinformatiesysteem.

Meer informatie

Wegwerkzaamheden & groenvoorziening

Naast hulpdiensten en wegbeheerders zien we dat de TACTIC-producten populair zijn bij bedrijven welke verantwoordelijk zijn voor werkzaamheden langs de weg en het groenbeheer langs wegen. De veiligheid van weggebruikers en medewerkers worden vergroot door de inzet van een TACTIC.

Meer informatie

Transport- en verkeersbegeleiders

Met de per 1 juli 2020 veranderende wetgeving rondom transportbegeleiders, ziet TTI Partners een vraag ontstaan naar een middel wat kan bijdragen aan de werkzaamheden van transport- en verkeerbegeleiders. De TACTIC-producten zijn hier uitstekend voor in te zetten.

Meer informatie

Luchthavens

TACTIC-producten ook ideaal voor gebruik op luchthavens
Met TACTIC Airport laat TTI Partners zien dat we ook op én rond de luchthavens een grote toegevoegde waarde hebben. Al onze TACTIC-producten kunnen voor “Airport” werkzaamheden ingezet worden. Zowel voor de bekende ‘follow me’ voertuigen als de voertuigen welk rond de luchthavens patrouilleren is ons systeem uitermate geschikt en biedt een toegevoegde waarde.

Meer informatie